A bölcsőde bemutatása

Tisztelt Érdeklődők! Kedves Szülők!

Intézményünk a város közkedvelt lakóövezetében, Dózsakertben található. 8 csoportszobánk összesen 96 kisgyermek felvételét teszi lehetővé, akikkel szakképzett kisgyermeknevelők foglalkoznak.

Feladatunk a napközbeni kisgyermekellátás keretén belül a magas színvonalú gondozó-nevelő munka biztosítása, a gyermekek testi-lelki fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével. A nyugodt, családias légkör megteremtésére nagy hangsúlyt fektetünk. Fontos számunkra a családokkal való szoros együttműködés, hiszen az eredményesség érdekében a családok igényeit, elvárásait figyelembe véve végezzük tevékenységünket. A bölcsőde a szocializáció nagyon fontos állomása. Az otthonában egykeként nevelkedő vagy nagyobb testvérek között élő gyermek jól érzi magát a bölcsődei környezetben az egykorú társak között. Mivel életkori sajátosságaik közel azonosak, gördülékenyen zajlik az egymással való kommunikáció, a közös játék.

Különböző kultúrákból, más-más fejlettségi szinttel érkeznek hozzánk a gyermekek. Nevelési Programunk segítséget nyújt szakembereink számára, hogy minden gyermekkel egyénileg, a saját igényeinek megfelelően foglalkozzanak, ezáltal eredményesebbé válik a felzárkóztatás, vagy a speciális szükségletek kielégítése. A nevelőink által előadott mesék, bábozások, énekek tágítják a gyermekek látókörét, bővítik szókincsüket, hatással vannak kifejezőkészségük, gondolatviláguk alakulására. A kézműves foglalkozások /rajzolás, festés, ragasztás/ közben fejlődik manipulációs készségük. A bölcsődés korú kisgyermek legfontosabb napi tevékenysége a mozgással egybekötött játék. Mivel a mozgás és az értelmi fejlődés szoros összefüggésben áll egymással, ezért kiemelt jelentőségű számunkra a megfelelő tér és idő biztosítása erre a tevékenységre. Fákkal árnyalt udvarunkon sok szép és biztonságos játék nyújt kiváló lehetőséget a különféle mozgásformák elsajátítására.

A család – bölcsőde kapcsolatának erősítése céljából minden évben programokat szervezünk, ahol szülők, gyermekek, kisgyermeknevelők néhány órát kellemesen tölthetnek el egymás társaságában. A közös játék lehetőséget ad a tartalmasabb beszélgetésekre, az összekovácsolódásra. Ősszel lámpás felvonulással köszöntjük a Márton napot. Az alkalomhoz illő versikéket regélve járjuk körbe a Sétáló utcát, majd a bölcsődébe visszaérve meleg teával és zsíros kenyérrel vendégeljük meg a résztvevőket. Decemberben közösen várjuk a kedves, öreg Mikulást, aki a szíves vendéglátást édességgel, játékokkal hálálja meg. Év elején rendezvénysorozatunk a farsanggal kezdődik, ahol kicsik és nagyok jelmezbe bújva táncolhatnak, vigadhatnak. Nyáron a családi délutánunkra invitáljuk az érdeklődőket, ahol színes és változatos programokkal tesszük felejthetetlenné a napot.

Az ünnepkörökhöz vagy egyéb alkalmakhoz kapcsolódó szöszmötölőinkre is szeretettel várjuk az anyukákat, apukákat, ahol gyermekeikkel együtt készíthetik el a különböző asztali vagy fali díszeket, egyszerű papír vagy termény alapú játékokat.

A bölcsődében eltöltött hónapok alatt a gondozó-nevelő munka hatására egyre látványosabb eredmények figyelhetők meg a gyermek fejlődésében.  A vers szavait idézve egy “pelyhes kiscsibéből”, néhány hónap elteltével, sok tekintetben önálló, a közösségi szabályok szerint viselkedő, másokhoz alkalmazkodni tudó gyermek válik, aki 3 éves korára megtanul koncentrálni és figyelmét képes 15-20 percig is ugyanarra a tevékenységre összpontosítani. Beszéde tiszta, érthető kifejező lesz, gondolkodása racionálisabbá válik. Identitástudatában megerősödve, felkészülten, adjuk át gyermekeinket a következő nevelési intézménynek, az óvodának.

Intézményünk többféle szolgáltatással várja az érdeklődőket.

– Saját főzőkonyhával rendelkezünk, ahonnan egészséges, változatos és ízletes ételeket lehet éthordóban hazavinni felnőttek vagy gyermekek számára egyaránt. Dietetikus végzettségű élelmezésvezetőnk étkezési tanácsokkal látja el a speciális étrendet igénylő gyermekek szüleit, vagy a diétára szoruló felnőtteket.

– Lehetőséget biztosítunk a gyed-en lévő anyukák számára, hogy gyermekeik a szolgáltatásunk keretén belül hosszabb, rövidebb időn át betekinthessenek a bölcsődei életbe.

– Közkedvelt a jelmezkölcsönzőnk is, amelyet főként farsang idején vesznek igénybe az érdeklődők. Körülbelül 70 különböző jelmezzel rendelkezünk a 2 – 5 éves korosztály számára, amelyek között megtalálhatók állatfigurák, tündérek, bohócok, sárkányok stb.

Alapítványunk neve: Eszterlánc Bölcsődei Alapítvány

Mely 1996. óta működik. Számlaszáma: 18605356-1-11, melyre fogadjuk a SZJA 1 %-át és egyéb felajánlásokat. Az összegyűjtött tőkéből minden évben gyermeknapra és karácsonyra vásárolunk játékokat a bölcsődéseink számára.

Tagjai vagyunk a Tatabánya Város Bölcsődéseiért Közalapítványnak is, amelynek bevételét asztalterítők, törölközők beszerzésére fordítjuk.

Köszönjük a figyelmüket és amennyiben felkeltettük érdeklődésüket, szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket a bölcsődénkbe.

névtelen

Jordánné Kránicz Rozália

bölcsődevezető