Kisgyermeknevelőink

Katica csoport

dsc_3221-2

A Katica csoport az A I-II-es részlegen található. Reggelente itt várjuk sok szeretettel kis Katicáinkat.

Csoportszobánk bőséges játékkínálattal felszerelt, és rendelkezésünkre áll még a szép nagy udvarunk is. Sok kisgyermekünknek nem volt ismeretlen a bölcsődei környezet, mert korábban már részt vettek a Baba-Mama Klub délelőttjein szüleikkel.

Napirendünk az évszakoktól függően változik, a kicsik fejlettségi szintjét figyelembe véve. A Nevelési programunkban havonta más-más célokat tűzünk ki melyekkel szeretnénk megismertetni csoportunk gyermekeit. A Napirendet és a Nevelési program kivonatát a szülők az átadóban kifüggesztve találják, elolvashatják.

Igyekszünk minden gyermek számára egyéni nevelést biztosítani, mert nincs két egyforma személyiség. Sokat mesélünk,énekelünk, mondókázunk, valamint furulyaszót is hallgathatnak tőlünk a gyerekek. Az egyéb tevékenységi formák közül rajzolást, festést, ragasztást gyurmázást nyomdázást  gyermekollóval való vágást kínálunk a kicsiknek. Ettől színes a mi életünk.
Célunk a családokkal a  kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat kialakítása. Ezt szolgálják a közös programok. Gyermekeink születésnapját  mindig megünnepeljük.

A közös internetes oldalunkon ami zárt csoport, a szülők bepillantást nyerhetnek a mindennapjainkba. A bölcsődében  készült fotókat folyamatosan feltöltjük. A szülők gyakran fejezik ki örömüket ezzel kapcsolatban, és  kommunikálnak is velünk az oldalon.

Az óvodába ment gyermekeink szívesen visszalátogatnak hozzánk.

Kisgyermeknevelők

Botlik Csilla

Horváth Anett

Horváth Anett

                                                                                               

Micimackó csoport

Csoportunkba jelenleg tipegő korú gyermekek járnak. Kettős napirenddel dolgozunk, mert vannak ölben etetős és önállóbb gyermekeink is, akik már az asztalnál ülve étkeznek. Gyermekeink szeptembertől folyamatosan szoktak be a csoportba, mára már egy összeszokott kis társaság alakult ki. Koruknak megfelelően ismerkednek különböző alkotási lehetőségekkel, kipróbáltuk már az ujjfestést, ragasztást és gyurmázást is. Mivel tipegő csoport vagyunk a mellettünk lévő kis udvarra megyünk ki levegőzni, ha az időjárás úgy engedi.

Elsődleges célunk volt, hogy az új kisgyermekeknél kialakuljon a biztonságérzet, elsajátítsák a jó szokásokat és a napirendben biztosan kiismerjék magukat.

Kisgyermeknevelők

Purgel Nikolett

Purgel Nikolett

Kovács Ibolya

Kovács Ibolya

                                                                                               

Bölcsődei dajka

Feltöltés alatt

                                                                                               

Angyalka csoport

dsc_3230

Az Angyalka csoport 6 sajátos nevelési igényű gyermeket fogad 6 éves korig a szakértői bizottság véleménye alapján. A csoport összetétele heterogén.

A gyermekek korai fejlesztését egyéni és csoportos formában két kisgyermeknevelő: Perge Edit és Ruszka Ibolya végzi szakemberek irányításával. Fejlesztő szakemberek: Imréné Horváth Márta gyógypedagógus, konduktor, valamint Prelozsnyik Erzsébet gyógypedagógus, szomatopedagógus.

A csoport részleges integrációban működik. Az integráció idején lehetőség nyílik az együtt játszásra, az egymástól való tanulásra és a másság elfogadására.

Szobánkat úgy alakítottuk ki, hogy minél nagyobb legyen a szabad tér, lehetőségük legyen a gyerekeknek a mozgásfejlesztő eszközök intenzív használatára.

Technikai dolgozónk: Balogh Mária Magdolna a részleg kiszolgálásán kívül, ha szükséges, felügyeletet biztosít.

Kisgyermeknevelők

Perge Edit

Perge Edit

Ruszka Ibolya

Ruszka Ibolya

                                                                                               

Méhecske csoport

dsc_3251

A Méhecske csoportban a gyerekek örömmel vesznek részt a manuális foglalkozásokban, ahol lehetőség nyílik kreativitásuk és finom motorikájuk fejlődésére. Kedvelik a közös mozgásos énekeket, mondókázásokat. A mesének is mindig nagy sikere van.

Heringer Dalma és Páli Lajosné kisgyermeknevelőink az egészséges életmód kialakításánál nagy hangsúlyt fektetnek a helyes higiénés szokások elsajátítására. Hetente gyümölcsnapot tartanak, ahol a gyerekek alaposabban megismerhetik a különböző gyümölcsöket.

A részleges integráció idején a gyerekek együtt játszanak sajátos nevelési igényű társaikkal, természetessé válik számukra a másság elfogadása.

Kisgyermeknevelők

Páli Lajosné

Páli Lajosné

Heringer Dalma

Heringer Dalma

                                                                                               

Bölcsődei dajka

Balogh Mária Magdolna

Balogh Mária Magdolna

                                                                                               

Cica Csoport

dsc_3261

A mi palotánknak tornya nincsen,
Mindennap vidámság ül a kilincsen.
Négy fala közül kihallatszik a sírás vagy a kacaj.
Ha bekukucskálsz hozzánk félszegen,
Fekete CICÁNK fogad kedvesen.

Napok múlnak, hetek telnek,
Ti, aprócska lakók cseperedtek.
Aztán ha sírtok is, nem ok nélkül már,
Ha megkérdezzük: „Mi baj”?
Azt mondjátok: „Fáj!”

Jó érzés, ha ölünkbe bújtok,
S ezzel sok-sok szeretetet sugalltok,
Mindezt mi törődéssel viszonozzuk.
Nevelünk titeket, énekkel, mondókával, jó szóval,
Gondozunk fáradhatatlan odaadással, örök mosollyal.

Ha kis rigó száll a palota felett,
Ti, aprócskák boncolgatjátok: Vajon mi is lehet?
Ha pocsolyát láttok palotánk udvarán,
Hozzánk képest másképp reagáltok rá:
Huppsz! Egyszerre bele, mit sem törődtök vele.

Öltözés és vetkőzés, nektek még egyre megy,
Néha megteszitek nekünk, néha meg nem.
Számotokra ismerős a szoba, a baba, a kisautó,
Megtudjátok, hogy a libikókázás is párosan jó.
Egy szó, mint száz, furcsa a palotánk.

Van ám itt türelem, gazdag a színvilág,
Megnyerő pompa, sok-sok macis tányér, pohár.
Éspedig ha már a sors úgy hozza,
Cica csoportban kisgyermeknek lenni:
A világ legjobb dolga!

Kisgyermeknevelők

Buktáné Molnár Ibolya

Buktáné Molnár Ibolya

Horváthné Varga Zsuzsanna

Horváthné Varga Zsuzsanna

                                                                                               

Nyuszi csoport

dsc_3253

2016 szeptemberében 11 kisgyermekkel kezdtük meg a nevelési évet. 1 gyermeknek „vissza szoktatása” zajlott néhány napig, mert ő a tavalyi évben már járt másfél hónapot közénk.

1 kínai kisfiú időszakos gyermekfelügyeletként érkezett hozzánk, ezért kicsit „nemzetiségi csoportnak” is valljuk magunkat, hiszen több kultúra, szokás is találkozik csoportunkban.

Ők egyébként gördülékenyen részt vesznek a mi mindennapi életünkben, zökkenőmentesen zajlik a nevelői, gondozási munka.

Jelenleg 13 gyermek jár csoportunkba. Egy kislány november eleje óta bölcsődés.

A légkör nyugodt, szeretetteljes, mosolyogva, vidáman érkeznek reggelente bölcsődébe gyermekeink.

Október óta keddenként népitánc foglalkozás zajlik csoportszobánkban. A gyerekek nagyon szeretik, izgatottan várják. Roppant tanulékonyak és ügyesek. Kivétel nélkül mindannyian aktívan részt vesznek azon a fél órácskán.

Szerdánként gyümölcsnapot tartunk, amelynek célja az egészséges táplálkozásra való nevelés. A gyerekek már nevén nevezik a gyümölcsöket és pár alkalommal már hámozásukkal is próbálkoztak. Szeretnénk majd velük gyümölcssalátát is készíteni.

Manuális tevékenységekben nagyon lelkesek és ügyesek. Életkorukhoz képest fejlettebben fogják meg az egyes eszközöket és dolgoznak vele.

Meséket, mondókákat és énekeket mindennap kérik és igénylik. Van pár kedvencük, de az aktuális évszakhoz, ünnepkörhöz tartozókat is szívesen hallgatják.

Az udvar számukra az aktív mozgás színtere, szeretnek a levegőn tartózkodni.

Családi délutánjainkon, programjainkon a családok aktívan és szép számmal részt vesznek.

Nevelői programunkban idén is törekszünk a kitűzött célok megvalósítására, hogy a kisgyermekek továbbra is érezzék, hogy a bölcsőde a szeretet, kötődés és a bizalom birodalma.

Közben persze nem feledkezünk meg a helyes gondozásról sem, amelyben napról- napra egyre önállóbbak, óvoda érettebbek.

Kisgyermeknevelők

Scherlein Lászlóné

Scherlein Lászlóné

Nagy Nikoletta

Nagy Nikoletta

                                                                                               

Bölcsődei dajka

Gábor Zsuzsanna

Gábor Zsuzsanna

                                                                                               

Csőrike csoport

dsc_3278

A nevünk Csőrike Csoport. A csoportban dolgozó kisgyermeknevelők Müller Csabáné (Erzsike), Rostási Béláné (Tündi). Csoportunk a bölcsődében a kisgyermekek korai fejlesztésével foglalkozik. A gyerekek a Szakértői Bizottság által kerülnek hozzánk. Hat gyermek jár a csoportunkba, három fiú, és három kislány. Fejlesztésük szakemberek által történik heti négy alkalommal. Javaslat szerint gyógypedagógus, konduktor és tiflopedagógus foglalkozik velük. A szakemberek által összeállított fejlesztési terv alapján mi kisgyermeknevelők is végezzük a kisgyermekek fejlesztését. Napi szinten a szomszéd Napsugár Csoporttal integrálódunk. Közös programokon, ünnepségeken is a szomszéd csoporttal együtt veszünk részt. Az SNI csoportba hat éves korig járhatnak a gyerekek.

Kisgyermeknevelők

Rostási Béláné

Rostási Béláné

Müller Csaba Lászlóné

Müller Csaba Lászlóné

                                                                                               

Napsugár csoport

dsc_3285

Mi vagyunk a Napsugár csoport, kisgyermeknevelőink Barczai Andrea, és Tüske Cecília. Csoportunkban óvodába készülő nagy gyermekek járnak. A nevelési programhoz kapcsolódva mondókázunk, énekelünk, tevékenykedünk az évszakokhoz, ünnepekhez kapcsolódó témának megfelelően. Meséinket Tóbiás Bohóccal (bábbal) vezetjük be,”akivel” szívesen beszélgetnek a gyerekek, még a visszahúzódó kisgyermekek is könnyebben megnyílnak. A filcmeséknek a képmeséken kívül is nagy sikerük van, érdeklődve figyelik a filctáblára kerülő mesefigurákat a csemeték. Mozgásfejlesztő eszközeinket igénynek megfelelően cseréljük, a kedvenc csúszda az állandó eszköze a szobának. Keddenként gyümölcsnapot tartunk az egészségnevelés keretében, együtt készítjük el a gyerekekkel a gyümölcstálat. A szomszéd szobába speciális nevelési igényű kisgyermekek járnak, naponta fél óra integráció van a két csoport között. Nevelési elveinket az alapprogramhoz kapcsolódva érvényesítjük a gyerekek életkori sajátosságaira, önállóságára, egyéni fejlettségére építve. Rendszeresen családi programokat szervezünk a kapcsolódó ünnepek alkalmával, együtt alkotunk a szülőkkel, gyermekekkel.

Mindennapjaink vidámak, derűsek a Napsugár Csoportban, ahol mindig ragyog a Nap.

Kisgyermeknevelők

Kerepesi Anikó

Kerepesi Anikó

Tüske Cecília

Tüske Cecília

                                                                                               

Bölcsődei dajka

Tóth Nikoletta

Tóth Nikoletta

                                                                                               

Gomba csoport

dsc_3329

A Gomba csoportban két szakképzett kisgyermeknevelő dolgozik, Ildikó és Anikó.

Fontos számunkra, hogy a ránk bízott kisgyermekek jól érezzék magukat, míg szüleik dolgoznak. Ennek érdekében mindig anyás beszoktatással szoktatjuk a gyermekeket, így könnyebbé válik számukra az adaptáció. Így a szülők is bepillantást nyerhetnek munkánkba és közösségünkbe. Nyitottak vagyunk a családok felé, együttműködésünk alapja a bizalom és őszinteség. A szülőkkel napi szinten tartjuk a kapcsolatot. Rendszeresen tartunk szülői beszélgető csoportokat, egyéni beszélgetéseket. Az aktuális ünnephez kötődően családi délutánokat, „ szöszmötölőt” tartunk.

Csoportszobánk az épület legvégén helyezkedik el, ez az udvarra menetelnél jelent változást a többi egységhez képest. Ezt is a gyerekek javára fordítjuk, mert így van időnk madarakat, virágokat nézegetni, falevelet gyűjteni.

Napjainkat szoros napirend szerint éljük, ami évszakonként változik. Ha tehetjük kimegyünk az udvarra játszani, ahol különböző járművek, hinták, labdák, mozgásfejlesztő játékok várják a lurkókat. Ha rosszabbra fordul az idő, a szobában sem unatkozunk! Énekelünk, tornázunk, mondókázunk, építünk, manipulációs és logikai játékkal játszunk, babázunk, autózunk, főzöcskézünk. Szobánkban bordásfal és vármászóka  elégíti ki a mozgásra vágyó gyerekek igényeit.

A gyerekek fejlődésükhöz szükséges, változatos tevékenységek mellett, szinte észrevétlenül sajátítják el a helyes szokásokat és válnak egyre önállóbbá, felkészülve az óvodai életre.

Kisgyermeknevelők

Kuti Ildikó

Kuti Ildikó

Szabó Anikó

Szabó Anikó

                                                                                               

Süni csoport

dsc_3300

Kisgyermeknevelői Ildikó és Veronika. Mindketten szakképzett kisgyermeknevelőként neveljük-gondozzuk a ránk bízott gyermekeket. A családok szeretete, támogatása fontos célunk.
Törekszünk arra, hogy a szülők biztonságban, szeretetben tudhassák gyermekeiket, amíg dolgoznak.

Szobánk az épület legvégén helyezkedik el, akik a folyosón közelítik meg, tapasztalják igazán. Számunkra akkor van jelentősége, amikor a gyerekekkel az udvarra megyünk játszani. A hosszabb úton, azonban több lehetőség adódik a környezet megfigyelésére. Télen a madarakat madáretetőben, illetve a fára rögzített eleséggel etetjük.
Miközben az udvarra megyünk, találkozunk rigókkal, virágot szedünk, a teraszok előtti virágokat is meg tudjuk csodálni. A teraszunk előtti tuja alatt hóvirágok nyílnak, fejlődésüket a kibújásuktól kezdve követjük.

Igyekszünk a csoportszobákat az évszakok hangulatához igazodva feldíszíteni, barátságossá tenni. Csoportunkban található a bölcsőde egyetlen galériája, ami növeli a gyermekek életterét, ugyanakkor korlátozza a szoba átrendezésének variációit.
Szülőcsoportos beszélgetéseket tartunk, s a családokkal egyéni beszélgetésen, családlátogatáson is alkalmunk van elmélyíteni kölcsönös bizalmon alapuló jó kapcsolatunkat. A csoportban a szülők már többségben ismerik egymást, hiszen a gyermekek többsége már előző évtől velünk tölti napjait.
Gondosan, és aprólékosan készítjük el a napirendeket, ami nagyon fontos a gyermekek biztonság érzetéhez, hogy koruknak, fejlettségüknek megfeleljen, és érzelmi, értelmi gyarapodásukat szolgálja. A nevelői programokat részletesen kidolgozzuk. Mindezt a szülők is megtekinthetik, követhetik.
Betekintést kapnak a gyermekek fejlődéséről vezetett adminisztrációba is.

Mindig nagy sikerrel, magas részvételi aránnyal rendezzük meg a közös programokat.  Az ünnepek hangulatát bábműsorral, vagy mesék előadásával fokozzuk. A családi délutánokon közös alkotó játékok élményével ajándékozzuk meg egymást. Rendszeresen készítünk képeket, videókat a csoport életéről, amit a szülők megtekinthetnek a süni csoport, illetve a bölcsőde közösségi oldalán.

Segítséget szoktunk kapni a szülőktől, nagyszülőktől a programok megszervezésében, és lebonyolításában is. Reméljük, ez ebben az évben is így lesz. A programok anyagi bevételeit játék, és mesekönyvek vásárlására, babasarkok felújítására fordítjuk.
Hétköznapi gondjainkban is számítunk segítségükre.

Kisgyermeknevelők

Rácz Veronika

Rácz Veronika

Romhányi Nikolett

Romhányi Nikolett

                                                                                               

Bölcsődei dajka

Dombrádi Éva

Dombrádi Éva

                                                                                               

Baba-Mama Klub

A bölcsődénkben működő Baba-Mama Klub 1994-től fogadja a GYES-en, GYED-en lévő kisgyermekes szülőket és gyermekeiket, akik a Klub “háziasszonyaitól” kaphatnak segítséget, támogatást gyermeknevelési kérdéseikkel kapcsolatban.

A szülőknek a Klub látogatásával lehetősége nyílik arra, hogy hasonló korú gyermekeket nevelő szülőtársaikkal kicserélhessék gyermeknevelési tapasztalataikat, esetleg barátságokat kössenek, melyek a Klubon túl is összekötik őket.

A Klub rendszeres látogatása betekintést enged a bölcsődei életbe, amely segítheti a szülőket az intézményválasztásban.

A Baba-Mama Klub megújult környezetben várja az érdeklődő szülőket és gyermekeiket heti két alkalommal szerdánként és péntekenként 900 – 1200-ig.

Igény esetén a látogatás napjára ebéd is rendelhető, mely megfelel a normál kisgyermekétrendnek.

Amennyiben Önök úgy gondolják, hogy élnek a bölcsődei ebéd lehetőségével, akkor az erre való igényüket előző nap 14 óráig kérjük, e-mailben szíveskedjenek jelezni (telefonszám: 0634/785-002, szekhelybolcsi@gmail.com).

Háziasszonyok

Fantáné Nagy Zsuzsanna

Fantáné Nagy Zsuzsanna

Tóth Miklósné

Tóth Miklósné